POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives de forma que serà responsabilitat de l’interessat consultar-la amb certa freqüència. En aquells casos en els que es disposi de les corresponents dades de contacte de l’interessat afectat per les modificacions se li notificarà amb caràcter previ a l’aplicació de les mateixes.

1. RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les meves dades?
Identitat CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
NIF A25445131
Direcció postal c/ Traspalau, 8. Guissona (25210)
Telèfon 973 550 100
Correu electrònic lopd@bonarea.com

2. ACTIVITATS DE TRACTAMENT

ACTIVITAT Participació en el procés de selecció escollit
Finalitat Tractarem les seves dades personals amb la única finalitat de gestionar la seva participació en el procés de selecció en el que hagi escollit prendre part.
Legitimació El consentiment que presta en apuntar-se en un procés de selecció per una vacant en un lloc de treball.
Dades tractades Nom i cognom, NIF, correu electrònic, data de naixement, nacionalitat, codi postal, població de residència, província, comarca, número de telèfon, permisos de conduir, si disposa de vehicle propi, formació acadèmica i centre, experiència laboral, lloc de treball preferit, tipus de jornada, província on vol treballar, quan pot començar a treballar, expectativa salarial, persona i número de telèfon de contacte per demanar referències professionals (si així ho desitja), aficions, les dades que pugui haver inclòs en el currículum PDF que pot adjuntar voluntàriament, enllaç a vídeo de presentació que pot adjuntar voluntàriament, diplomes que pot adjuntar.
Procedència de les dades Únicament tractarem les dades que vostè ens hagi facilitat en el moment de registrar-se i aquelles que es derivin del procés de selecció en el que hagi escollit participar.
Destinataris de les dades Les seves dades no seran cedides a terceres empreses.
ACTIVITAT Borsa de treball
Finalitat Tractarem les seves dades personals amb la finalitat d’incloure’l en la nostra borsa de treball per tenir-lo en compte en futures ofertes de treball que puguin ser del seu interès en base a les preferències que hagi indicat en el moment d’omplir el seu Currículum Vitae.
Legitimació Només l’inclourem en la borsa de treball si així ho ha consentit marcant la corresponent casella en el moment de donar-se d’alta.
Dades tractades Nom i cognom, NIF, correu electrònic, data de naixement, nacionalitat, codi postal, població de residència, província, comarca, número de telèfon, permisos de conduir, si disposa de vehicle propi, formació acadèmica i centre, experiència laboral, lloc de treball preferit, tipus de jornada, província on vol treballar, quan pot començar a treballar, expectativa salarial, persona i número de telèfon de contacte per demanar referències professionals (si així ho desitja), aficions, les dades que pugui haver inclòs en el currículum PDF que pot adjuntar voluntàriament, enllaç a vídeo de presentació que pot adjuntar voluntàriament, diplomes que pot adjuntar.
Procedència de les dades Facilitades per vostè en el moment de registrar-se
Destinataris de les dades Les seves dades no seran cedides a terceres empreses
ACTIVITAT Comunicacions Comercials
Finalitat Enviar-li comunicacions comercials i informació d’interès de les diferents empreses que formen bonÀrea Agrupa.
Legitimació Només li remetrem aquest tipus de comunicacions si ens ha donat el seu consentiment explícit en el moment de donar-se d’alta.
Dades tractades Correu electrònic
Procedència de les dades Facilitades per vostè en el moment de registrar-se.
Destinataris de les dades Entitats que formen part de bonÀrea Agrupa. Pot consultar una relació d’entitats aquí: https://www.bonarea-agrupa.com/societats
ACTIVITAT Orientació professional
Finalitat Les seves dades personals seran tractades per a que un orientador professional es pugui posar en contacte amb vostè per assessorar-lo i ajudar-lo a orientar la seva carrera professional.
Legitimació Només l’inclourem en aquesta activitat si així ho ha consentit marcant la corresponent casella en el moment de donar-se d’alta.
Dades tractades Nom i cognom, número de telèfon, població de residència, direcció de correu electrònic, nivell i branca de formació.
Procedència de les dades Facilitades per vostè en el moment de registrar-se.
Destinataris de les dades Aquesta tasca serà desenvolupada per l’empresa INICIATIVA Y CONOCIMIENTO PARA LA FORMACIÓN, S.L.U. amb NIF B25363169 https://www.indiceformacion.com

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Durant quan temps conservaran les meves dades personals?

Les seves dades personals seran conservades fins que es compleixi la finalitat per la que han estat recollides. Una vegada s’hagi complert amb la finalitat per la que van ser recollides seran degudament bloquejades, quedant a disposició únicament a sol·licitud de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal o de les Administracions Públiques competents, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n poguessin derivar. Finalment, un cop transcorregut aquest període de bloqueig obligatori per llei, les seves dades seran suprimides definitivament.

Dades desagregades: no existeix un termini de supressió de les dades desagregades ja que amb aquestes no és possible identificar a una persona física.

Dades dels subscriptors a comunicacions comercials: aquestes dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti donar-se de baixa.

4. DRETS

Quins son els meus drets respecte les dades de caràcter personal que els he facilitat i com els puc exercir?

Accés Té dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que figuren en els fitxers de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
Rectificació Pot modificar les dades personals de la seva titularitat que siguin inexactes o errònies.
Supressió Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per les finalitats per les que es van recollir.
Oposició En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals. CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Com a titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament de les mateixes:
  • - Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  • - Quan el tractament que s’està realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les mateixes
  • - Quan CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. ja no necessiti tractar les seves dades personals, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
  • - Quan vostè, com a titular de les seves dades personals, s’hagi oposat al tractament de les mateixes pel compliment d’una missió en interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els seus
Portabilitat de les seves dades personals Té dret a rebre en format electrònic, les dades personals de la seva titularitat que ens hagi facilitat, així com a sol·licitar-nos que les cedim a un tercer que vostè designi.

Pot exercir aquests drets a través del formulari que trobarà en aquest enllaç https://www.bonarea-agrupa.com/arco/

Puc retirar el meu consentiment?

En aquells casos en els que la legitimació del tractament es basi en el consentiment de l’interessat, l’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a aquesta retirada i quedant assabentat de que, en determinats casos, pot afectar a la gestió del servei en qüestió, podent resultar incomplet, defectuós o d’impossible realització.

On puc reclamar en cas de considerar que s’han vulnerat els meus drets respecte les meves dades personals?

Si considera que les seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei pot contactar amb nosaltres a través de dpo@bonarea.com o presentar la seva reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5. CONFIDENCIALITAT

Com em garanteixen la confidencialitat i seguretat en el tractament de les meves dades personals?

Li garantim que les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons la normativa aplicable en la matèria.

Les comunicacions a través d’Internet (per exemple, correus electrònics) no son segurs excepte que es trobin xifrats. Ha de tenir en compte que, per la pròpia naturalesa d’internet, les seves comunicacions poden passar per un número indeterminat de països abans de ser entregades.

Des de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. no podem acceptar cap tipus de responsabilitat en cas d’accés no autoritzat o pèrdua d’informació personal que quedi fora del nostre control.

CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. no li sol·licitarà mai informació personal de cap tipus a través de mitjans de comunicació no oficials. Només vostè és responsable de mantenir la seva informació personal segura i no compartir-la amb altres. En cas de dubte, contacti amb nosaltres abans de facilitar la seva informació.

En el lloc web podem facilitar enllaços a pàgines web de tercers però no som responsables de la seguretat ni del contingut d’aquestes pàgines web. Tingui cura de llegir la política de privacitat i la política de cookies d’aquestes entitats abans d’utilitzar o introduir informació personal en les seves pàgines web. El mateix resulta aplicable a qualsevol pàgina web o contingut de tercers als que es pugui connectar per utilitzar els nostres productes i serveis.

Pot difondre la seva informació per mitjà de plugins de xarxes socials o a través de serveis de tercers que li permeten publicar crítiques o altres tipus d’informació públicament. Aquests plugins i aplicacions son operats per la pròpia xarxa social de manera que es troben subjectes a les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat i cookies.