Escola de gerocultors/es

Dirigit a persones que disposin del títol d’ESO (o passin una prova d’accés), que estiguin en situació d’atur i que vulguin adquirir formació relacionada en l’àmbit sociosanitari.

La formació té una durada de 5 mesos i durant aquest període es fan 370h de teoria + 80h de pràctiques a l’empresa. Un cop finalitzada la formació hi ha opció de contractació.

S’obté un títol oficial i les sortides professionals són:

  • →  Cuidador/a de persones amb discapacitat
  • →  Cuidador/a en institucions socials
  • →  Auxiliar de geriatria

Formació 100% subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i en conveni amb New School.

Entra el teu currículum