Controller-consultor/a Administració general (Guissona)

05/06/2023

Descripció del lloc

Les principals tasques que s'hauran de realitzar dins el departament d'administració general seran: - Donar suport a la resta de departaments en qüestions financeres, comptables i fiscals - Supervisar els tancaments mensuals de les diferents societats del grup bonÀrea - Gestió de la tresoreria del grup bonÀrea - Implantar noves metodologies de treball en l'àmbit financer - Homogeneïtzar i unificar els processos financers - Elaborar informes financers per Direcció - Gestionar i supervisar el personal financer - Realitzar auditories internes: per departament i temàtica - I participar amb l'equip d'administració en les tasques diàries de recollida de transaccions, domiciliació de rebuts, assignació de factures, etc.[+]

Tècnic/a administratiu a la secció de botigues i comunicació a Guissona

05/06/2023

Descripció del lloc

Tens el Cicle Formatiu de Grau Superior Administratiu i t'agradaria fer tasques polivalents? Aquesta vacant es per a tu! A bonÀrea estem buscant a una persona per incorporar-se a la secció de botigues i comunicació. El teu dia a dia serà molt dinàmic: hauràs de calcular els costos i inversions i els resultats relacionats amb les botigues bonÀrea i el seu funcionament, faràs estudis econòmics, estudis de vendre, seguiment de despeses, entre altres tasques pròpies del departament. L'horari serà de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00. [+]

Auxiliar administratiu/va (Guissona)

24/05/2023

Descripció del lloc

Necessitem incorporar a l'equip un/a auxiliar administratiu/va per a la realització de les següents tasques: - Seguiment de la comptabilitat - Tancament i justificació de majors - Auditar i actualitzar escandalls segons els canvis que hi ha en els processos de producció - Productivitats - Fórmules de producte - Control d'envasos - Control de mermes[+]

Assessor/a de botigues bonÀrea per a la Catalunya central (autònom/a)

10/05/2023

Descripció del lloc

Busquem una persona per a gestionar la inauguració de les botigues, fer el seguiment del planning d'auditories i donar suport a les botigues en funcionament. Les principals tasques seran: - Realitzar totes les activitats necessàries que assegurin una correcta inauguració. - Dirigir i controlar la inauguració d'una botiga donant tot el suport necessari a la mateixa activitat. - Contrastar i consolidar els coneixements dels franquiciat i/o personal de la botiga en tot allò relacionat amb la gestió comercial i administrativa de la botiga. - Atendre els suggeriments i comentaris de la botiga transmetent-les al responsable de franquiciats. - Realitzar les auditories d'imatge i qualitat segons el planning establert. - Procedir als controls d'inventaris realitzant recomptes físics a les botigues segons els programa. - Actuar en aquelles incidències i necessitats que es comuniquen des de la central. - Elaborar els controls necessaris segons normes ISO 90012000 - Realitzar el control, seguiment i suport de les botigues de la zona assignada.[+]

Administratiu/va logística (Guissona)

02/05/2023

Descripció del lloc

Tens formació en ADE i t'agradaria enfocar-te a logística? Aquesta vacant és per a tu! Treballaràs al departament d'alimentació situat a Guissona per a dur a terme les següents tasques: - Control de l'stock i comandes - Anàlisis de temps, costos, processos... - Gestió administrativa: facturació, pressupostos... - Control de costos - Resolució d'incidències Contracte estable Horari de dilluns a divendres de 9 a 18h[+]

Controller dept enginyeria (Guissona)

24/04/2023

Descripció del lloc

Et consideres una persona curiosa i analítica? Tens formació universitària? Segueix llegint! Treballaràs al departament d'enginyeria, realitzant les següents tasques: - Control de majors i saldos de clients i proveïdors, així com el seus respectius cobraments i pagaments de les factures prèviament emeses - Preparació i justificació dels resultats - Control costos de preus i marges. Creuar la comptabilitat amb l'imputació de costos al preu de venda - Nexe amb la part fiscal. Presentació de varis models Contracte estable a jornada completa en horari de dilluns a divendres de 9 a 18h. En resum, busquem una persona proactiva, molt analista, amb capacitat de qüestionar-se i actitud de servei a l'equip per a que s'uneixin a aquest nou projecte.[+]

Analista de dades dept elaborats (Guissona)

18/04/2023

Descripció del lloc

Et consideres una persona curiosa i analítica? Tens formació universitària? Segueix llegint! Treballaràs al departament administratiu d'elaborats, realitzant les següents tasques: - Analitzaràs els costos i els indicadors de cadascuna de les seccions que formen part del departament. - Elaboraràs informes de quadres de comandament. - Detectaràs oportunitats de millora a partir de l'anàlisis. Contracte estable a jornada completa en horari de dilluns a divendres de 9 a 18h. En resum, busquem 2 persones proactives, molt analistes, amb capacitat de qüestionar-se i actitud de servei a l'equip per a que s'uneixin a aquest nou projecte.[+]

Recepcionista pel centre mèdic HLA-bonÀrea (Guissona)

16/03/2023

Descripció del lloc

Tens formació en l'àmbit sanitari i t'agrada l'atenció al client? Segueix llegint! Al centre mèdic HLA-bonÀrea estem buscant a una persona per incorporar-se com a recepcionista. El teu dia a dia serà molt dinàmic i versàtil, hauràs de gestionar l'agenda dels clients i fer l'atenció telefònica. Busquem a una persona que li agradi el tracte amb les persones i tingui dots comunicatius. L'horari serà de dilluns a divendres i inicialment de matí de 9h a 14h. [+]